Nokia 3310 2.4" 88.2g Blue
Nokia 3310 2.4" 88.2g Yellow
Doro 1362 2.4" 69g White
Doro 1362 6.1 cm (2.4") 96 g Black
Doro 5031 1.7" 78g Graphite
Doro 5031 4.32 cm (1.7") 78 g Red
Doro 2415 6.1 cm (2.4") 89 g Black, White
Doro 2415 6.1 cm (2.4") 89 g Red, White
Doro PhoneEasy 6031 6.1 cm (2.4") 94 g Grey, White Feature phone
Doro PhoneEasy 6031 2.4" 94g Red Feature phone
Doro PhoneEasy 530X 6.1 cm (2.4") 96 g Black Senior phone
Doro PhoneEasy 6051 2.8" 111g Grey, White
Doro PhoneEasy 6521 7.11 cm (2.8") 108 g Grey, White
Doro Secure 580 1.8" 100g Black